שכונות מגורים

ניירובי - גני הבישוף

ניירובי - גני הבישוף
ניירובי - גני הבישוף

ניירובי - גני הבישוף
ניירובי - גני הבישוף

ניירובי - גני הבישוף
ניירובי - גני הבישוף

ניירובי - גני הבישוף
ניירובי - גני הבישוף

1/3

 2 פרוייקט אנדרומדה

2אנרדרומדה
2אנרדרומדה

2אנרדרומדה
2אנרדרומדה

2אנרדרומדה
2אנרדרומדה

2אנרדרומדה
2אנרדרומדה

1/7

 פרויקט נוף ציון 1

1נוף ציון
1נוף ציון

1נוף ציון
1נוף ציון

1נוף ציון
1נוף ציון

1נוף ציון
1נוף ציון

1/6

 1פרוייקט אנדרומדה

1אנדרומדה
1אנדרומדה

אנדרומדה CD596.jpg
אנדרומדה CD596.jpg

1אנדרומדה
1אנדרומדה

1אנדרומדה
1אנדרומדה

1/11

 3 פרוייקט אנדרומדה

3אנדרומדה
3אנדרומדה

3אנדרומדה
3אנדרומדה

3אנדרומדה
3אנדרומדה

3אנדרומדה
3אנדרומדה

1/8

 2 פרוייקט נוף ציון

2נוף ציון
2נוף ציון

2נוף ציון
2נוף ציון

2נוף ציון
2נוף ציון

2נוף ציון
2נוף ציון

1/3